Användandet av tryckluftskompressor

Kompressorer används i flera olika industrier och du kan hitta dem likaväl på ett tåg som på en arbetande maskin i logistikbranschen. För att bestämma vad för kompressor du behöver ha är det viktigt att veta vad du ska använda kompressorn till. Kompressorer har olika typer av energi och kapacitet. En tryckluftskompressor till exempel, kan användas till allt ifrån drift av roterande motorer till hantering av kylning och målning.

Saker att tänka på
För att få ut det maximala av en tryckluftskompressor är ett tips att tänka på följande: Hur mycket mängd tryckluft som går åt vid användning, vilket arbetstryck krävs för kompressorn, vad har användandet för driftcykel. Det vill säga om kompressorn kommer användas dygnet runt eller om arbetsmängden varierar under dagen. Att framställa tryckluft är en kostsam process och det är viktigt att ha kunskap för att undvika användning av fel kompressor.

Felanvändning av tryckluftskompressor
Vid felaktig användning av tryckluftskompressor kan läckage förekomma vilket kan medföra stora kostnader då mängder av tryckluft kan gå förlorad. Läckage kan förekomma upp till 50% av den producerade tryckluften om man har otur. Därför är det viktigt att se till och underhålla tryckluftskompressorn med jämna mellanrum. Underhållningen av tryckluftskompressor är väldigt simpel då det räcker med att en person går utefter systemet och lyssnar efter pysande ljud som kan vara luftutsläpp.